A fertőtlenítés célja a baktériumok elpusztítása és a vírusok inaktiválása.

Általában a vízkezelési technológia utolsó fázisa.
Ennek okai:

  • A felhasznált technológiai anyagok nagy része már ki van választva a vízből
  • Az egyes technológiai műveletek során további mikroszervezetek kerülhetnek a vízbe

A fertőtlenítés történhet:

  • Klórral (Cl2)
  • Natrium-Hipoklorittal (NaOCl)
  • Klórdioxiddal (ClO2)
  • Ózonnal (O3)
  • UV fénnyel
  • (Kálium-permanganáttal (KMnO4))
  • (Ezüst-ionokkal)
  • (Forralással)

 

Klór Klórdioxid Ózon UV sugárzás
Fertőtlenítési hatékonyság közepes erős a legerősebb közepes – erős
Előállítás klórgáz, hypo vagy elektrolízis (közönséges só) HCl és NaClO2 levegő vagy oxigén, villamos energia villamos energia
Hatásidő több óra több nap néhány perc nincs tartós hatás
Az eljárás során keletkező anyagok trihalogénmetánok, klóraminok, klorid klorit bromid tartalomnál
bromát keletkezés
középnyomású fénycsöveknél nitrit tartalomnál nitrát keletkezés
pH-függés erősen nincs gyengén nincs

A fertőtlenítés módját a szennyezettség és a vízhozam együttesen határozza meg. A technológia kiválasztásánál figyelembe kel venni a fertőtlenítő anyag kezelési előírásait és a keletkezett melléktermékre vonatkozó tárolási, megsemmisítési szabályokat is.


A fertőtlenítés célja és módszerei